Polisolokaty i ubezpieczenia

Polisolokaty i ubezpieczenia

Zawarcie umowy z bankiem często wiąże się z przystąpieniem do różnego rodzaju ubezpieczeń. W niektórych przypadkach, ubezpieczenia te uznawane są przez sądy za niezgodne z prawem, co pozwala na odzyskanie środków na nie przeznaczonych.

Jednym z tego rodzaju ubezpieczeń są tzw. polisolokaty, zwane też polisami inwestycyjnymi. Stanowią one niekorzystne dla konsumentów produkty inwestycyjne, ukrywane pod maską ubezpieczenia na życie w celu osiągnięcia korzyści przez banki. Poprzez założenie polisolokaty, kilent staje się związany długoletnią umową, zobowiązującą do wpłacania często wysokich składek pod rygorem utraty części środków w związku z koniecznością zapłaty tzw. opłaty likwidacyjnej, zwanej też świadczeniem wykupu. Właściwe prowadzenie sprawy „polisolokaty” pozwala na jej bezkosztową likwidację, a nawet zwrot całości środków przekazanych przez klienta.

Nieuczciwe okazało się także tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW). Produkt ten oferowany był klientom jako dający możliwość uzyskania kredytu osobom, które normalnie by takiej szansy nie miały. W rzeczywistości, powoduje on nałożenie na kredytobiorcę dodatkowych kosztów i zwolnienia banku z ryzyka związanego z udzieleniem kredytu. Z powyższych względów, w postępowaniu możliwe jest odzyskanie nawet całości środków wpłaconych na rzecz banku z tytułu ubezpieczenia UNWW.

Szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia sądu w sprawie ubezpieczenia zawartego przy okazji zawarcia umowy z bankiem zależą od okoliczności konkretnej sprawy. Projekt Procesybankowe.pl świadczy pomoc we wszystkich tego rodzaju sprawach, w tym bezpłatną wstępną analizę rokowania sprawy oraz dalsze prowadzenie postępowania za indywidualnie ustaloną opłatą.

O nas

procesybankowe.plProcesybankowe.pl to projekt dedykowany przede wszystkim osobom poszkodowanym przez nieuczciwe postępowanie banków i firm windykacyjnych, pozwalający na uzyskanie pomocy od doświadczonych profesjonalistów. Specjalizujemy się przede wszystkim w sprawach kredytów „frankowych”, obligacji GetBack, polisolokat i ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia niskiego wkładu własnego oraz spraw windykacyjnych, w tym upadłości konsumenckiej oraz ochrony przed niesłuszną windykacją. Możliwość pomocy w innego rodzaju sprawie jest możliwa, lecz zależy od jej okoliczności i wymaga potwierdzenia po skontaktowaniu się z nami. Projekt Procesybankowe.pl pozwala na uzyskanie bezpłatnej wstępnej analizy rokowania sprawy oraz prowadzenia postępowania aż do jego zakończenia za indywidualnie ustaloną opłatą.

Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowana/y pomocą projektu Procesybankowe.pl,
skontaktuj się z nami pod adresem e-mail:

info@procesybankowe.pl


lub pod numerem telefonu:

(+48) 600-452-262


Projekt i wdrożenie al-tair.pl