Sprawy Ideabanku

Obligacje Getback

Idea Bank, działając też pod szyldem Lion’s Bank, dopuszczał się względem swoich klientów praktyk, które są uznawane przez sądy za nieuczciwe. Chodziło przede wszystkim o proponowanie klientom produktów inwestycyjnych związanych z firmą GetBack, w tym obligacji GetBack oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszów takich jak Trigon (Lartiq).

Co do obligacji GetBack, okazało się, że IdeaBank oferował ten produkt swoim klientom wykraczając poza swoje kompetencje, gdyż nie był firmą inwestycyjną uprawnioną do doradztwa inwestycyjnego. Oprócz tego, wywoływał w klientach fałszywe poczucie bezpieczeństwa inwestycji, która ostatecznie okazała się przynosić straty.

Jeśli chodzi o inwestycje w fundusze typu Trigon (Lartiq), IdeaBank posunął się nawet o krok dalej. Zapewniał klientów o gwarancji stopy zysku lub braku straty, przez co tym bardziej wywoływał nieuzasadnione wrażenie bezpieczeństwa produktu, w stopniu podobnym do lokaty bankowej. Niestety, także i ten produkt okazał się stratny.

W sprawach IdeaBanku zdążyły się już wypowiedzieć sądy i Prezes UOKiK, które to organy podzielają argumentację poszkodowanych klientów. Przed sądem możliwe jest uzyskanie zwrotu nawet całości kwoty przekazanej na niekorzystną inwestycję. Szanse powodzenia sprawy dotyczącej IdeaBanku zależne są od jej konkretnych okoliczności, w tym sposobu oferowania inwestycji klientowi. Projekt Procesybankowe.pl świadczy pomoc we wszystkich tego rodzaju sprawach, w tym bezpłatną wstępną analizę rokowania sprawy oraz dalsze prowadzenie postępowania za indywidualnie ustaloną opłatą.

 

O nas

procesybankowe.plProcesybankowe.pl to projekt dedykowany przede wszystkim osobom poszkodowanym przez nieuczciwe postępowanie banków i firm windykacyjnych, pozwalający na uzyskanie pomocy od doświadczonych profesjonalistów. Specjalizujemy się przede wszystkim w sprawach kredytów „frankowych”, obligacji GetBack, polisolokat i ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia niskiego wkładu własnego oraz spraw windykacyjnych, w tym upadłości konsumenckiej oraz ochrony przed niesłuszną windykacją. Możliwość pomocy w innego rodzaju sprawie jest możliwa, lecz zależy od jej okoliczności i wymaga potwierdzenia po skontaktowaniu się z nami. Projekt Procesybankowe.pl pozwala na uzyskanie bezpłatnej wstępnej analizy rokowania sprawy oraz prowadzenia postępowania aż do jego zakończenia za indywidualnie ustaloną opłatą.

Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowana/y pomocą projektu Procesybankowe.pl,
skontaktuj się z nami pod adresem e-mail:

info@procesybankowe.pl


lub pod numerem telefonu:

(+48) 600-452-262


Projekt i wdrożenie al-tair.pl